Sau khi tốt nghiệp đại học, không tìm được việc làm phù hợp nên Hiểu Minh xin vào làm nhân viên bán hàng tại một siêu thị tương đối lớn.