Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 931/QĐ-TTg ngày 23/6 về việc phê duyệt Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Arập Xêút về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và khoáng sản.

Nghị định thư này đã được ký tại Riyadh, thủ đô của Arập Xêút ngày 10/4/2010. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt, thông báo hiệu lực của Nghị định thư và công bố, lưu chiểu theo quy định hiện hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký./. (TTXVN/Vietnam+)