Hội nghị “phát triển bền vững – xu thế tất yếu và sự cần thiết đối với doanh nghiệp” vừa được tổ chức hôm qua, ngày 22/09/2016 tại Hà Nội.

Hội nghị quy tụ 100 đại biểu bao gồm lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ ban ngành và các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát triển bền vững là xu thế tất yếu của thời đại và đã trở nên phổ biến trong cộng đồng doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu cũng như tại Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt và hội nhập kinh tế mạnh mẽ hiện nay.

Giao lưu, đối thoại trong Hội nghị “phát triển bền vững – xu thế tất yếu và sự cần thiết đối với doanh nghiệp”

Việc thực hiện tốt phát triển bền vững sẽ tạo rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong việc nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn nhân lực, các nhà đầu tư và làm hài lòng các cổ đông.

Thông qua các hoạt động phát triển bền vững, doanh nghiệp còn cải thiện được năng suất và giảm chi phí thông qua việc bố trí tận dụng các nguồn lực và bảo tồn tài nguyên, giúp nâng cao năng suất của nhân viên và giảm thiểu chi phí, tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như tạo thuận lợi cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện và tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, từ nhiều năm nay, công tác định hướng và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững luôn là một trong những nhiệm vụ mà VCCI đặt làm trọng tâm.

Phat trien ben vung - xu the tat yeu voi doanh nghiep - Anh 1

Hội nghị “phát triển bền vững – xu thế tất yếu và sự cần thiết đối với doanh nghiệp”

Năm 2010, được sự đồng ý của Chính phủ, VCCI đã cùng một số doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững thành lập Hội đồng doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD). Kể từ đó đến nay, VBCSD đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc thúc đẩy sự tham gia và phát huy vai trò tích cực của lực lượng doanh nghiệp trong công cuộc thực hiện phát triển bền vững của đất nước.

Qua 6 năm hoạt động, VBCSD được cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo Chính phủ ghi nhận là tổ chức tiên phong, sáng tạo trong tuyên truyền, phổ biến chính sách về phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đề ra và thực hiện chính sách phát triển bền vững. Hội đồng cũng trở thành cầu nối tin cậy giữa các cơ quan Chính phủ với khu vực doanh nghiệp, giúp tăng cường tiếng nói của khối doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, triển khai nhiều chính sách, chương trình quốc gia liên quan đến phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thu Hương