Sáng 9-11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ V, nhằm kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ 2011-2016 và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa V và bàn phương hướng trong nhiệm kỳ V.

Tới dự, có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam; đại diện nhiều bộ, ban, ngành; 337 đại biểu đại diện hơn 8,6 triệu hội viên trong cả nước.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước giành được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân nói chung, NCT nói riêng tiếp tục được cải thiện. Hiện 100% số xã, phường, thị trấn trong cả nước đã thành lập tổ chức hội cơ sở, với hơn 99 nghìn chi hội và 250 nghìn tổ hội. Công tác tuyên truyền, vận động phát triển hội viên được quan tâm chỉ đạo.

Các cấp Hội đã chủ động, tích cực tham gia triển khai thực hiện Luật NCT, cả nước có hơn 1,585 triệu NCT được hưởng chính sách bảo trợ xã hội hằng tháng, trong đó có hơn 1,448 triệu người từ 80 tuổi trở lên, có gần 50% số NCT được cấp thẻ BHYT, trong đó có 20% là BHYT tự nguyện. Hằng năm có khoảng một triệu NCT được các cấp, ngành, đoàn thể tổ chức chúc thọ, mừng thọ; hơn 900 nghìn NCT được thăm hỏi, động viên khi ốm đau, bệnh tật được tặng quà nhân dịp lễ, Tết truyền thống của dân tộc. Nhiều phong trào và chương trình chăm sóc NCT đã được T.Ư Hội triển khai mang lại hiệu quả tích cực. Điển hình là chương trình “Mắt sáng cho NCT” được thực hiện trong giai đoạn 2012-2015 thu hút sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm với số tiền là 513 tỷ đồng…

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ: 5 năm qua, Hội NCT Việt Nam đã kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Hội Phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Những tư tưởng, quan điểm và tình cảm của Bác đối với NCT tiếp tục được quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân đối với NCT. Hội NCT các cấp đã phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của lớp NCT, là thành viên của MTTQ, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã có nhiều sáng kiến tổ chức các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT, động viên NCT hăng hái tham gia, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho NCT. Các phong trào thi đua của Hội đã khơi dậy tiềm năng đa dạng của NCT trên các lĩnh vực, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, Hội NCT các cấp cần tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Hội NCT, tiếp tục quán triệt sâu rộng các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về NCT. Đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong việc ban hành và thực hiện chính sách đối với NCT. Đẩy mạnh các chương trình phối hợp hoạt động đối với NCT giữa Ủy ban Quốc gia về NCT, các ngành, đoàn thể, tổ chức quốc tế với Hội NCT Việt Nam một cách thiết thực, hiệu quả. Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp đông đảo hội viên tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa V gồm 98 người; đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên: Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội.