ND - Thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ký văn bản phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu (GP Bank).