Ngày 2/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời". Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Katherine Muller Marin…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: Từ xa xưa, các thế hệ người Việt luôn coi trọng việc học, coi học tập là nền tảng cho mọi thắng lợi. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và mọi người dân cần quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về "Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo" nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ…

Ngay trong khuôn khổ lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời, triển lãm "Hồ Chí Minh và học tập suốt đời" cũng đã được khai mạc