Ngày 3/1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

(ĐCSVN) -

Hội nghị phát động thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2012 - Ảnh: TH

Theo đó, LĐLĐ Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động và đăng ký danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” hướng vào việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trong nữ CNVCLĐ; Tham gia với chính quyền, người sử dụng lao động có các biện pháp chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, CNVCLĐ; Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho người lao động; Đồng thời, vận động CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới...

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, vận động CBCCVCLĐ phát huy dân chủ, thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Mỗi cán bộ công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; Tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu của 5 chương trình thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Liên đoàn lao động thành phố nhiệm kỳ 2009-2013, trong đó, chú trọng thực hiện nhiệm vụ “Chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động” và nhiệm vụ “Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở...”.

Thời gian tổ chức, phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2012 được chia làm 2 đợt.

Đợt 1, từ 01/01- 30/06/2012 với chủ đề “mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới”, chào mừng 82 năm ngày thành lập Đảng, 37 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 126 năm ngày Quốc tế lao động 1/5 và chào mừng 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012.

Đợt 2, từ 01/07-31/12/2012, kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, chào mừng 67 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2012.

Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ Thủ đô tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp công đoàn thành phố phát động, phấn đấu vượt qua mọi thách thức, khó khăn trong lao động sản xuất, học tập, công tác để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô 5 năm 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đã đề ra./.