Tuần này, hàng loạt sự kiện chính trị, xã hội diễn ra tại Pháp thu hút sự quan tâm của công luận.