Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) vừa thông báo kết quả các vụ ngộ độc thực phẩm trong năm 2008. Các vụ ngộ độc thực phẩm năm 2008 xảy ra tập trung chủ yếu tại bếp ăn gia đình (54,6%).