(HNM) - Ngành y tế Hà Nội đề ra mục tiêu năm 2011 sẽ tiếp tục tuyển dụng viên chức bổ sung cho các cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh viện huyện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa và phấn đấu 95% trạm y tế có bác sỹ làm công tác khám, chữa bệnh.

Năm qua, ngành cũng đã tổ chức thi tuyển viên chức với 5.028 thí sinh tham dự, trong đó 344/3.181 người trúng tuyển là bác sỹ. Mặc dù vậy, hiện nay Hà Nội mới chỉ có 9,1 bác sỹ/1 vạn dân (2.935 bác sỹ công lập, 3.161 bác sỹ ngoài công lập). Để có thể đạt được mục tiêu của thành phố là đến năm 2015 có 12,5 bác sỹ/1 vạn dân, cần có thêm khoảng 8.375 bác sỹ. Thời gian tới công tác đào tạo phải được đẩy mạnh hơn nữa.