Theo bảng tin vừa công bố của hiệp hội Phân bón quốc tế, Trung Quốc dự kiến sẽ tăng thuế xuất khẩu phân bón lên 135%