Barbara lừa bóng qua 6 cầu thủ rồi ghi bàn.

Anh Dũng