Cả con đường dài liên thôn của xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, những lò hầm than tự phát mọc lên nhưng không có cơ quan quản lý nào ngăn chặn.

Pha rung phong ho, dot... lay than - Anh 1

Được đưa vào quy hoạch là rừng phòng hộ nhưng khi rừng chỉ mới được 5-6 năm tuổi, thậm chí là thấp hơn, người dân lại phát trắng bán để hầm than. Tình trạng này đang diễn ra ở xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nhưng chính quyền lại không thể ngăn chặn. Điều gì đã khiến cơ quan chức năng không thể ngăn chặn tình trạng này?