Khung thành đã bỏ trống và dẫn bóng đến sát cầu môn nhưng thay vì đưa bóng vào lưới, chàng cầu thủ lại có pha bỏ lỡ khó tin.

Video: Pha bỏ lỡ khó tin vào hàng lịch sử bóng đá thế giới: