Các nước thành viên OPEC bế mạc Hội nghị thượng đỉnh thứ 3 trong lịch sử của mình với bất đồng quanh đồng dollar Mỹ.