VFF rất muốn nghe Hội đồng HLV quốc gia là không giao hai ĐT cho HLV Calisto để tránh chồng chéo, nhưng chính ông Tô muốn “cứ theo tinh thần hợp đồng mà làm”.