Trong báo cáo về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 được Chính phủ trình quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV ngày 20/10/2016 có nhắc tới con số 10.567 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 480 tỷ USD).

Đây là con số dự kiến để thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 trong khuôn khổ các nguồn lực huy động chung của nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Báo chí và truyền thông liên tục đặt câu hỏi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để thực hiện kế hoạch này.

Tuy nhiên ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn PAN (PAN Group) đã viết trên trang cá nhân của mình bày tỏ quan điểm ủng hộ với Đề án này. Ông Hưng đánh giá đây thực sự là một đề án mang tính thị trường nhất từ trước tới nay với các bước đi và hành động rất cụ thể mà chính phủ mới vừa đưa ra, có thiếu chăng là thiếu công đoạn truyền thông chính sách để mọi người có thể hiểu và không tranh luận tiêu cực.

Ong Nguyen Duy Hung: De an tai co cau nen kinh te 2016-2020 la de an mang tinh thi truong nhat tu truoc toi nay - Anh 1

Ông Hưng cho biết một chuyên gia kinh tế gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam đã nói với ông rằng, đề án Tái cơ cấu nền kinh tế lần này “là đề án có bước đột phá mang tính khả thi cao nhất mà chính phủ đã đưa ra".

Đây là đề án phân định rõ nhà nước làm gì và tư nhân làm gì. Trong 5 nội dung trọng tâm của đề án, nội dung được nhắc đến đầu tiên là “phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài”.

Chính phủ đã chọn kịch bản áp lực nhất: GDP tăng khoảng 7%, bội chi ngân sách 4%, lạm phát khoảng 3,5% và dùng mô hình kinh tế để lượng hóa tác động. Nhà nước không tập trung vào huy động nguồn lực (tức là giảm thiểu vai trò đầu tư kinh doanh của nhà nước) mà tập trung vào chính sách để gián tiếp phân bổ nguồn lực, khu vực tư nhân sẽ là lực lượng quan trọng của quá trình tái cơ cấu.

Trong các giải pháp đáng lưu ý có ưu tiên phát triển thị trường tài chính (ông Hưng cho rằng điều này sẽ khiến dân chứng khoán rất vui), xử lý nợ xấu, thí điểm phá sản ngân hàng, phát triển thị trường mua bán nợ và áp dụng Basel II cho các tổ chức tín dụng. Theo ông Hưng, việc cho phá sản ngân hàng thực chất không khác nhiều so với mua 0 đồng vì nguyên tắc cả 2 phương án thì đều đảm bảo không gây thiệt hại cho người gửi tiền, khác biệt duy nhất là gắn trách nhiệm của các chủ ngân hàng bị phá sản với các khoản tín dụng liên quan và nợ xấu.

Đề án này đã đặt vấn đề tái cơ cấu thị trường đất đai, bất động sản tuy nhiên chưa đặt vấn đề đánh thuế sở hữu BĐS, ông Hưng cho rằng nếu đánh thuế sẽ ngăn được việc đầu cơ tăng giá là một trong các nguyên nhân chủ yếu của lạm phát và nợ xấu.

Thống nhất quản lý nhà nước về kinh tế, từ quốc hội ra nghị quyết đến các chương trình hành động của chính phủ, xây dựng các chỉ số để giám sát.

Riêng về con số 480 tỷ đô la hay 10,5 triệu tỷ đồng, ông Hưng cho rằng con số này là tổng mức đầu tư toàn xã hội trong 5 năm mà nhà nước phần lớn tập trung chính sách gián tiếp phân bổ tăng hiệu quả sử dụng của các thành phần kinh tế chứ không phải nguồn vốn nhà nước huy động (Giai đoạn 2011 đến 2015 nước ta đã đầu tư 5,62 triệu tỷ, mục tiêu kế hoạch tổng đầu tư khoảng 32 đến 34% GDP theo kịch bản đã chọn).

Thực tế, bản đề án cũng ghi rõ hạn chế tối đa việc huy động các nguồn lực bổ sung từ ngân sách nhà nước để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, tận dụng tối đa nguồn lực thu được từ các nhiệm vụ tái cơ cấu đặt ra, đặc biệt là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tái đầu tư thực hiện 3 đột phá chiến lược, đặc biệt là phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ.

5 nội dung tái cơ cấu trọng tâm bao gồm:

Nội dung trọng tâm 1: Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Nội dung trọng tâm 2: Tái cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu NSNN và khu vực sự nghiệp công.

Nội dung trọng tâm 3: Tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm tái cơ cấu TCTD và TTCK.

Nội dung trọng tâm 4: Hiện đại hóa công tác quy hoạch, cơ cấu ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Nội dung trọng tâm 5: Tái cơ cấu thị trường các nhân tố sản xuất quan trọng, bao gồm thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động và thị trường khoa học công nghệ.