Pakistan thả thủ lĩnh đối lập Benazir Bhutto chỉ vài giờ trước khi chính phủ tạm quyền nhậm chức để giám sát cuộc bầu cử sắp tới.