Đại diện các tổ chức nước ngoài nhận định rằng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có những động thái tích cực để triển khai cam kết WTO trong lĩnh vực ngân hàng, nhưng còn chậm trễ trong việc phê duyệt thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài.