Sau một lúc ngó nghiêng, "nữ quái" nhanh tay lấy cả két nước ngọt giấu dưới váy một cách nhẹ nhàng đến tài tình, không ai hay biết.

Video: "Nữ quái" vào siêu thị, nhét cả két nước ngọt giấu dưới váy: