Theo chủ tịch HĐQT của NTL, do thị trường bất động sản ảm đạm, doanh nghiệp sẽ không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2011.

Ông Nguyễn Văn Kha, Chủ tịch HĐQT của CTCP Nhà Từ Liêm, mã: NTL cho biết, doanh nghiệp sẽ không đạt mức 700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế như kế hoạch đã đề ra do thị trường bất động sản quá ảm đạm. NTL chỉ phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng xây lắp năm 2011.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NTL đạt 67,26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 79,53% so với cùng kỳ.

Ngày 15/12, công ty sẽ thanh toán cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt. Ông Kha cũng cho biết, doanh nghiệp tạm ứng cổ tức để hỗ trợ cho cổ đông được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng cuối năm 2011.

Tỷ lệ cổ tức bằng với Nghị quyết đại hội cổ đông của công ty thông qua hồi đầu năm, đây cũng là tỷ lệ cổ tức cho cả năm 2011.

Nguồn Đầu tư chứng khoán