(Toquoc) - “Sau 40 năm sẽ là 45 năm, 50 năm và nhiều hơn thế nữa. Nhưng mong muốn lớn nhất của tôi hiện nay là có sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy và ca hát. Tôi sẽ cùng sinh viên hát mãi đến khi nào không thể mới thôi...”, NSND, nhà giáo Quang Thọ bộc bạch.