Theo công ty nghiên cứu NPD, Apple đã nắm 42% thị phần điện thoại thông minh tại Mỹ vào quý 4/2013, trong khi Samsung chiếm 26%. Cả hai đều đã có mức tăng trưởng tốt so với con số 35% (Apple) và 22% (Samsung) của cùng kì năm 2012. Đây là hai cái tên lớn thống lĩnh thị trường, theo sau đó lần lượt là Motorola, LG, HTC, BlackBerry. Ngoại trừ Apple, Samsung và LG ra thì tất cả những hãng kể trên đều ghi nhận sự suy giảm thị phần smartphone tại Mỹ, ngay cả phần "Khác" trong số liệu thống kê cũng bị giảm. Chúng ta không có được số liệu cụ thể nhưng biểu đồ của NPD nói rằng BlackBerry là công ty bị mất thị phần nhiều nhất và kế đến là HTC.

Theo công ty nghiên cứu NPD , Apple đã nắm 42% thị phần điện thoại thông minh tại Mỹ vào quý 4/2013, trong khi Samsung chiếm 26%. Cả hai đều đã có mức tăng trưởng tốt so với con số 35% (Apple) và 22% (Samsung) của cùng kì năm 2012. Đây là hai cái tên lớn thống lĩnh thị trường, theo sau đó lần lượt là Motorola , LG , HTC , BlackBerry . Ngoại trừ Apple, Samsung và LG ra thì tất cả những hãng kể trên đều ghi nhận sự suy giảm thị phần smartphone tại Mỹ, ngay cả phần "Khác" trong số liệu thống kê cũng bị giảm. Chúng ta không có được số liệu cụ thể nhưng biểu đồ của NPD nói rằng BlackBerry là công ty bị mất thị phần nhiều nhất và kế đến là HTC.

NPD cũng có đưa ra số liệu về mức độ sử dụng smartphone của người dùng Mỹ và nó cho thấy rằng họ ngày càng tiêu thụ nhiều dữ liệu hơn. Trong quý 4/2013, trung bình lưu lượng sử dụng Internet của một người là 6,6GB, tăng so với con số 5,5GB của một năm về trước. Phân nửa lượng chủ sở hữu smartphone hiện đang dùng ít nhất một dịch vụ truyền nhạc trực tuyến, tăng so với mức 40% của năm 2012.

Hiện 6 trên 10 chiếc điện thoại tại Mỹ là smartphone.

Nguồn: NPD