(HNM) - Một trong những vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là việc hơn 300 học sinh (HS) ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bỏ học sau khi có quyết định phải trở lại học lớp dưới do không đủ điều kiện trong kỳ khảo sát chất lượng được tổ chức trên toàn huyện theo tinh thần của cuộc vận động “Hai không”.