Chào các mẹ. Có mẹ nào có cũi gỗ 2 trong 1, ghế ăn bột còn đẹp để lại cho mình. Mình ở Thái Bình nhé. Nếu có các mẹ pm hoặc gọi cho mình theo số...

Chào các mẹ. Có mẹ nào có cũi gỗ 2 trong 1, ghế ăn bột còn đẹp để lại cho mình. Mình ở Thái Bình nhé. Nếu có các mẹ pm hoặc gọi cho mình theo số 01233731393. thanksss