Tại phiên họp cấp Chủ tịch Ủy ban Liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, hai bên đã trao đổi về các vấn đề còn tồn đọng để gia tăng nỗ lực hoàn thành toàn bộ công tác này trong năm 2008.