Là một xã nghèo vùng xa của huyện Kim Sơn, nghề chính của người dân là trồng lúa, thu nhập không cao. Sau thời gian tìm tòi, nhiều nông dân trong xã đã tìm ra mô hình mới là đưa cây thuốc nam gồm các loại cây ngưu tất, bạch truật, bạch chỉ, hoài sơn, đương qui, thục...vào trồng trong vườn, ngoài ruộng.

Với giá cả hiện tại từ 20.000 đến 25.000 đồng/ kg, thì mỗi sào ruộng trồng cây thuốc người dân có thể thu được từ 5- 7 triệu đồng/ vụ, cao gấp 5 đến 7 lần so với trồng lúa. Trong 3 năm qua, nhiều gia đình trong xã đã cải tạo vườn trồng được hàng chục ha cây thuốc nam, cho thu nhập khá. Chỉ với 2 sào vườn trồng cây thuốc, từ đầu năm đến nay, gia đình anh Nguyễn Văn Chất, thôn Cách Tâm đã thu được hơn 30 triệu đồng. Các cơ sở chế biến thuốc đông y đã đặt hàng đến tận gia đình, tạo thuận lợi cho vùng cây thuốc nguyên liệu ngày càng phát triển. Để mở rộng diện tích, khai thác tiềm năng của loại cây trồng mới, tăng htu nhập cho nông dân, HTX Chính Tâm đã nghiên cứu loại cây phù hợp để đưa ra trồng trên đất 2 lúa. HTX đã chọn cây bạch chỉ là loại cây ưa ẩm, thời gian sinh trưởng ngắn khoảng 3 tháng là cho thu hoạch để đưa vào trồng trong vụ đông. Ban quản lý HTX cũng phối hợp với cơ quan khuyến nông và các chuyên gia về cây thuốc hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, tuới nước cho cây thuốc trong vụ đông bảo đảm qui trình để cây phát triển tốt.Tuy chưa có phong trào trồng cây vụ đông, nhưng với tinh thần vươn lên làm giàu, HTX đã có kế hoạch lần đầu tiên trồng gần 70 ha, gồm 60 ha đậu tương và 10 ha cây thuốc bạch chỉ trên đất trồng lúa. Để thực hiện mô hình trên, HTX đã tuyên truyền, vận động bà con chuyển dịch cơ cấu giống từ các giống dài ngày sang trồng lúa ngắn ngày, chủ yếu là lúa mùa sớm với tỷ lệ 80% diện tích để có đất làm vụ đông. Hiện nay, vụ lúa mùa sớm đã cho thu hoạch, các hộ nông dân đang triển khai làm đất, lên luống để trồng cây vụ đông. HTX cũng chú trọng việc qui hoạch vùng trồng cây thuốc, cải tạo hệ thống thủy lợi, tạo thuận lợi cho việc tưới tiêu cho cây trồng vụ đông. Đây là mô hình mới để mở rộng diện tích và đưa thêm loại cây trồng mới vào trồng trong vụ đông của tỉnh Ninh Bình./.