- Với thế giới, thời kỳ Phục Hưng có thể chỉ là một chương trong cuốn sách lịch sử, nhưng ở Tuscany, dấu vết của thời gì này như ngưng đọng ở mọi nơi mọi chốn: trong những cơn gió dịu dàng, những truyền thống ấm áp, và những tác phẩm nghệ thuật trường tồn.

Video: Expedia