Bên cạnh những trò chơi mới, được mong đợi, nhiều tên tuổi lớn như Half-Life 2, Lord of the Rings, Final Fantasy XIII... cũng đánh dấu sự trở lại đầy hứa hẹn.