Ngoài việc sử dụng các phương pháp "dao kéo", bạn có thể cải thiện số đo đôi gò bồng đảo của mình nhờ những thực phẩm sau.

Hoàng Hiệp - Phương Anh