GD&TĐ - Cuộc thi "Nét đẹp sinh viên HPU lần thứ X" do Đoàn thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức không chỉ có những nữ sinh xinh đẹp, mà còn có rất nhiều những thầy giáo tương lai nộp hồ sơ dự thi.

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 1

Thí sinh Dương Minh Khôi

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 2

Thí sinh Hoàng Đức Thảo

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 3

Thí sinh Lê Quang Ngọc

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 4

Thí sinh Mông Văn Hào

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 5

Thí sinh Nguyễn Duy Thanh

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 6

Thí sinh Nguyễn Quang Anh

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 7

Thí sinh Nguyễn Tuấn Anh Quân

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 8

Thí sinh Nguyễn Văn Đức

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 9

Thí sinh Vũ Quang Linh

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 10

Thí sinh Dương Minh Khôi

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 11

Thí sinh Hoàng Đức Thảo

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 12

Thí sinh Lê Quang Ngọc

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 13

Thí sinh Mông Văn Hào

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 14

Thí sinh Nguyễn Duy Thanh

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 15

Thí sinh Nguyễn Quang Anh

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 16

Thí sinh Nguyễn Tuấn Anh Quân

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 17

Thí sinh Nguyễn Văn Đức

Nhung thay giao tuong lai da tai, hoc gioi - Anh 18

Thí sinh Vũ Quang Linh