(Xây dựng) - John Bisbee đã dành gần 30 năm để hàn và rèn một tác phẩm điêu khắc. John Bisbee tạo ra những tác phẩm khác nhau cho một bức tường hoặc phòng bằng kim loại hoặc những chiếc đinh.

Hạ Ly