Hanoinet - Thay vì ngồi bó gối ở nhà tại sao bạn không lân la ra quán trà sữa, quán kem cùng chàng, biết đâu chàng cũng đang cô đơn và buồn như bạn thì sao?