Chương trình này bắt đầu từ cuối tháng 4 với nhiều hoạt động độc đáo và hoành tráng