Do ảnh hưởng kết hợp của rìa Tây Nam lưới áp cao lục địa tăng cường, rìa Bắc rãnh áp thấp nối thâm áp thấp nhiệt đới và nhiễu động đới gió Đông trên cao, từ tối 14/10, Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa to đến rất to, gây ngập lụt nặng.

Dưới đây là hình ảnh về mức độ nặng nề của đợt lũ này tại các địa phương thuộc tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh:

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 1

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 2

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 3

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 4

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 5

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 6

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 7

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 8

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 9

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 10

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 11

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 12

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 13

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 14

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 15

Nhung hinh anh nuoc lu menh mang, ngap lut nang ne tai Quang Binh, Ha Tinh - Anh 16

Tổng hợp hình ảnh từ báo Quảng Bình, Hà Tĩnh