Những con đường bị xẻ thịt - tên gọi được người dân tỉnh Phú Yên dành cho một số con đường tại thành phố Tuy Hòa. Gọi là con đường bị xẻ thịt vì nhiều tháng nay, mặt đường bị đào lên để lắp đặt đường ống nước, nhưng chưa biết đến bao giờ được hoàn trả như cũ... Xem chi tiết...