Những chính sách có hiệu lực từ tháng 12: Phạt tới 700 triệu khi làm giả hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Chậm nộp tiền phạt tính lãi 0,05%/ngày;...

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 12

Theo đó, kể từ 1/12/2016, hàng loạt các chính sách mới sẽ có hiệu lực như: Phạt tới 700 triệu khi làm giả hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Chậm nộp tiền phạt tính lãi 0,05%/ngày;...

Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

Có hiệu lực từ 1/12/2016, Nghị định 142/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 quy định nguyên tắc, nội dung, biện pháp, hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng xã hội tại Việt Nam.

Nhung chinh sach co hieu luc tu thang 12 - Anh 1

Nghị định 142/2016/NĐ-CP về Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng có hiệu lực từ 1/12/2016 (ảnh minh họa)

Phạt tới 700 triệu khi làm giả hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Theo Nghị định 145/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hành vi làm giả hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ (mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự) bị phạt 400-700 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016.

Ngoài ra, cũng theo Nghị định 145, hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn hoặc không thuyết minh trong báo cáo tài chính năm về sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ bị phạt từ 50-70 triệu đồng. Phạt từ 50-70 triệu đồng nếu nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn từ trên 24-36 tháng…

Chậm nộp tiền phạt tính lãi 0,05%/ngày

Thông tư 155 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định 127/2013 về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan có hiệu lực từ ngày 1/12.

Theo đó, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về hải quan mà chậm nộp tiền phạt so với thời hạn thi hành quyết định xử phạt, ngoài việc phải nộp đủ số tiền nộp phạt thì cứ mỗi ngày chậm nộp phạt phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Giới hạn tiếng ồn tại nơi làm việc

Thông tư 24 của Bộ Y tế (có hiệu lực từ 1/12) quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

Theo đó, giới hạn cho phép mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc trong 1 phút không được vượt quá 112 dBA, trong 1 giờ không được vượt quá 94 dBA, trong 8 giờ không được vượt quá 85 dBA

Giới hạn cho phép mức áp suất âm tại các vị trí lao động: Tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp không được vượt quá 85 dBA; các phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch không được vượt quá 65 dBA; Các phòng lao động trí óc, nghiên cứu thiết kế, thống kê, lập chương trình máy tính, phòng thí nghiệm lý thuyết không được vượt quá 55 dBA.

Nhung chinh sach co hieu luc tu thang 12 - Anh 2

Quy chuẩn về mức tiếng ồn tại nơi làm việc có hiệu lực từ 1/12. Ảnh minh họa: Nguyên Anh.

Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính qua bưu điện

Theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích có hiệu lực từ 16/12/2016, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đây khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

1- Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính;

2- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

3- Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân

Theo Thông tư 43/2016/TT-BCA cán bộ, chiến sĩ khi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT đúng quy định tại Điều 26, 27 và 28 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 và Điều 15 Nghị định 70/2015/NĐ-CP thì được quỹ KCB BHYT thanh toán các chi phí trong phạm vi:

1- Chi phí KCB phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con; chi phí này không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2- Chi phí vận chuyển quy định tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP.

3- Chi phí KCB ngoài phạm vi hưởng BHYT bao gồm: thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và các dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chỉ định của chuyên môn.

Thông tư 43/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 09/12/2016

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn

Theo Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 có hiệu lực từ ngày 20/12/2016, thôn đặc biệt khó khăn là thôn có 1 trong 2 tiêu chí sau:

1- Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.

2- Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và có 2 trong 3 yếu tố sau (đối với các thôn có số hộ dân tộc thiểu số từ 80% trở lên, cần có 1 trong 3 yếu tố): Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn chưa được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới; từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo chưa được kiên cố; chưa có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhung chinh sach co hieu luc tu thang 12 - Anh 3

Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ có hiệu lực từ ngày 20/12/2016 (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiều đối tượng lao động

Thông tư số 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng có hiệu lực từ 04/12/2016. Theo đó, hỗ trợ chi phí đào tạo đối với người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn Luật tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học.

Hỗ trợ người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.

Hỗ trợ người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg; lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học.

Người thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học. Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khác không thuộc các đối tượng quy định nêu trên, mức hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người/khóa học.

Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế

Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác sẽ có hiệu lực từ 20/12/2016.

Nghị định này quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, lao động thương binh và xã hội, tư pháp, sự nghiệp khác.

Khu kinh doanh, dịch vụ phải xử lý toàn bộ nước thải

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường nêu rõ, từ ngày 1-12, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung phải lập quy hoạch giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường, thuận lợi cho phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Cụm công nghiệp phải có hệ thống thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn. Khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, phải bảo đảm xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và có hệ thống thoát nước hoạt động đủ công suất, ổn định. Làng nghề để được công nhận phải đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường như có phương án bảo vệ môi trường làng nghề, có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, có điểm tập kết chất thải rắn…

Kim Thanh (T/h)