Những hình ảnh tuyệt đẹp về thế giới hoang dã đưới đây được chọn trong số 100 bức ảnh đoạt giải đang trưng bày tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên, London.

Cuộc thi ảnh thế giới hoang dã lớn nhất thế giới, Veolia Environnement Wildlife, đã chọn được hơn 100 bức ảnh đáng giá. Cuộc thi do Bảo tàng lịch sử tự nhiên và Tạp chí thế giới hoang dã BBC tổ chức, đơn vị tài trợ là Veolia Environnement. Các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới đều khát khao có được giải thưởng này.