Sẵn sàng nói về khoản cát-xê thấp nhất từng nhận được nhưng với số tiền cao nhất, danh hài Việt Hương lại quyết định... bí mật.

Video: Những bí mật ngã ngửa về danh hài Việt Hương: