Hanoinet - Thấy vợ chồng nhà Hiếu dỡ mái ngôi nhà cấp bốn, đổ trần để cơi lên một tầng nữa lợp tôn, mọi người trong cái ngõ nhỏ ai cũng ngạc nhiên.