Số tiền các doanh nghiệp (DN) đơn vị nợ BHXH tính đến hết tháng 9/2016 là 13.121 tỉ đồng, chiếm 6% số phải thu, trong đó, nợ BHXH bắt buộc là 8.987 tỉ đồng. Đáng chú ý trong số này có 3.351 tỉ đồng là số nợ BHXH kéo dài trên 6 tháng.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết Quý III/2016, tình hình nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN xảy ra hầu hết các địa phương trong cả nước. Tình trạng nợ đọng không chỉ ở các doanh nghiệp (DN) khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, DN có vốn đầu tư nước ngoài mà bao gồm nợ của các đơn vị, DN khu vực DN nhà nước, tập trung ở ngành giao thông, xây dựng và các tập đoàn đang thực hiện cơ cấu lại DN.

Nhieu DN chiem dung tien BHXH cua nguoi lao dong vao muc dich khac - Anh 1

Số nợ BHYT đến hết tháng 9/2016 là 3.653 tỉ đồng

Số nợ BHYT đến hết tháng 9/2016 là 3.653 tỉ đồng, trong đó ngân sách địa phương nợ tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng là 2.212 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Phạm Lương Sơn – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định: Nợ BHYT từ ngân sách không coi là nợ lâu dài mà thông thường hết năm tài chính, các đơn vị sẽ chuyển tiền về BHXH.

Bên cạnh đó, số nợ BHTN đến hết Quý III/2016 là 481 tỉ đồng, trong đó ngân sách địa phương nợ tiền hỗ trợ Quỹ BHTN trước năm 2015 là 27 tỉ đồng.

Theo BHXH Việt Nam, qua thanh, kiểm tra, trong số các DN nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN, nhiều DN hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi nhưng cố tình nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động, thậm chí có tình trạng DN đã thu tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động (trừ tiền lương) nhưng chiếm dụng để sử dụng vào mục đích khác, không nộp vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đã gây hậu quả nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến Quỹ BHXH, BHYT, BHTN mà còn xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật và mục tiêu chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

L.N