Theo số liệu báo cáo từ Tổng cục Hải quan, tính đến 28/9, đã có 8/36 cục hải quan tỉnh/thành phố đã hoàn thành dự toán thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) được giao.

Nhieu cuc hai quan “ve dich som” - Anh 1

Cụ thể: Hải quan Cà Mau thu đạt hơn 104 tỉ đồng (đạt 208% dự toán); Hải quan Khánh Hòa thu đạt hơn 3.690 tỷ đồng (hơn 127%); Hải quan Đà Nẵng thu đạt 2.575 tỉ đồng (đạt 117%); Hải quan Quảng Ngãi số thu đạt hơn 624 tỉ đồng (đạt 104%); Hải quan Bình Phước số thu đạt hơn 276 tỉ đồng (đạt 122%); Hà Nam Ninh số thu đạt hơn 1.938 tỉ đồng (đạt 118%); Thừa Thiên Huế số thu đạt hơn 317 tỉ đồng (hơn 115%); Đắc Lắc số thu đạt hơn 246 tỉ đồng (đạt 132%).

Theo Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan, 8 đơn vị hải quan nêu trên "về đích sớm" do hoạt động XNK trên địa bàn tăng so với cùng kỳ. Điển hình: Hải quan Khánh Hòa thu tăng do hoạt động XNK xăng dầu tăng. Hải quan Đà Nẵng vượt dự toán sớm do mặt hàng ô tô nhập khẩu tăng đột biến trong 6 tháng đầu năm 2016…

Bên cạnh đó, đến nay, các cục hải quan đóng góp số thu lớn của ngành vẫn đạt được tiến độ thu khả quan so với dự toán. Cụ thể như: Hải quan TP. Hồ Chí Minh số thu đạt hơn 71.913 tỉ đồng (bằng hơn 70% dự toán); Hải quan TP. Hải Phòng thu hơn 34.128 tỉ đồng (hơn 70%); Hải quan Hà Nội thu hơn 13.501 tỉ đồng (bằng 74%); Hải quan Quảng Ninh thu hơn 10.892 tỷ đồng (đạt 83%).Tính chung, tổng số thu ngân sách của ngành Hải quan đến thời điểm này ước đạt 193.000 tỉ đồng, bằng hơn 71% dự toán, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2015...

Căn cứ vào nội dung báo cáo trên cho thấy đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh nhiệm vụ thu của ngành Hải quan đang gặp rất nhiều khó khăn.

Khánh Linh