Ngày 26/6, Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn và Đại sứ quán Nhật Bản đã chính thức khánh thành Trường tiểu học xã Kiên Mộc được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ của Nhật Bản.