Lao động thuê ngoài hay Nhân sự thuê ngoài ngày nay đang được xem là cách thức mới để cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hữu hiệu và linh hoạt, ngoài phương pháp truyền thống là tuyển dụng.

Hỏi 1. Được biết Luật Lao Động mới từ 1.5.2013 sẽ chính thức cho phép hoạt động “cho thuê lao động” được triển khai. Tuy nhiên trên thực tế, dịch vụ này có mặt ở Việt Nam đã hơn 10 năm nay. Vậy thực trạng của dịch vụ này tại Việt Nam ra sao?

Trả lời 1. Dịch vụ cho thuê lao động tại Việt Nam hiện nay tồn tại dưới ba hình thức:

1. Hợp thức hóa lao động (Employment service): Doanh nghiệp chịu trách nhiệm tuyển dụng ứng viên theo yêu cầu công việc và nhờ Công ty Dịch vụ ký hợp đồng lao động và quản lý toàn bộ về mặt nhân sự đối với lực lượng này.

2. Cho thuê lao động (Staffing service): Thường được sử dụng cho hai đối tượng i) nhân viên văn phòng trong thời gian nghỉ thai sản hoặc khi công ty có dự án ngắn hạn ii) công nhân các nhà máy sản xuất.

3. Cho thuê dịch vụ (Service leasing, service providing): Bao gồm cho thuê, huấn luyện, quản lý nhân viên và chịu trách nhiệm trên kết quả kinh doanh, kết quả công việc của đội ngũ nhân viên này.

Hỏi 2. Như vậy tại Việt Nam mô hình Lao động thuê ngoài cũng đã định hình, so với các nước trong khu vực thì hoạt động này có gì đáng lưu ý?

Trả lời 2. Cho thuê lao động ở Việt Nam đã tồn tại hơn 10 năm nhưng chắc chắn sẽ phát triển nhanh và theo định hướng trong thời gian tới khi Luật về cho thuê lao động có hiệu lực. So với các nước trong khu vực, nơi Luật về cho thuê lao động đã ra đời khá lâu như Phillipine, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản… thì Lao động thuê ngoài ở Việt Nam có nhiều điểm khác biệt như sau:

1. Không có nhiều nhà cung cấp dịch vụ Nhân sự thuê ngoài chuyên nghiệp và các hình thức dịch vụ còn chưa phát triển sâu rộng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

2. Giá thành dịch vụ Nhân sự thuê ngoài hầu như cao hơn nhiều do các nước bạn áp dụng công nghệ cao trong quản lý hoặc có khả năng cung cấp dịch vụ trên diện rộng.

3. Tâm lý người lao động vẫn chưa quen với khái niệm Nhân sự thuê ngoài nên không chuộng công việc này.

4. Chất lượng nguồn nhân sự cho thuê ngoài thấp, chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Hỏi 3. Làm thế nào để dịch vụ Nhân sự thuê ngoài tại Việt Nam bắt kịp xu hướng thế giới?

Trả lời 3. Để bắt kịp xu hướng thế giới, chúng ta cần chú trọng một số việc sau đây:

1. Nghiên cứu những điểm tốt và không tốt của các mô hình Nhân sự thuê ngoài các nước trong khu vực để đưa vào quy định. Các nhà làm Luật cần phải vừa đảm bảo quyền lợi của người lao động, nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh về tính linh hoạt của nguồn nhân lực, là một yếu tố thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ở tầm quốc gia.

2. Có biện pháp giám sát các công ty cho thuê lao động, tránh tình trạng vi phạm Luật trên diện rộng làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

3. Cộng đồng cần hiểu đúng ý nghĩa của Lao động thuê ngoài và có những phản ứng tích cực với Lao động thuê ngoài vốn được xem là xu hướng trên thế giới hiện nay.

4. Cần có Hiệp hội về Lao động thuê ngoài hoạt động một cách chuyên nghiệp để kết nối với Hiệp hội Thuê ngoài Quốc tế để có thể học hỏi thêm những kinh nghiệm về mô hình dịch vụ, quy trình, những quy tắc chung… để nâng cao chất lượng dịch vụ này ở thị trường Việt Nam.

5. Các nhà cung cấp dịch vụ cần đầu tư vào phần mềm công nghệ, giảm giá thành dịch vụ và có kế hoạch đào tạo bài bản đội ngũ nhân viên cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.

Bài viết được thực hiện dựa trên sự hợp tác với bộ phận Tư vấn Dịch vụ Lao động - công ty Talentnet. Để nhận những cập nhật mới nhất về Luật Lao động, vui lòng gửi mail vo.ha.uyen@talentnet.vn