Cùng với một số lễ hội ra đời từ quan niệm cảm tính, hầu như là để phục vụ cho quảng cáo hàng hóa và du lịch, chứ không ra đời từ những khảo chứng chuyên nghiệp và nghiêm cách, thời gian gần đây, trong sinh hoạt xã hội còn nảy sinh hiện tượng đua nhau lập kỷ lục.