Liên tiếp trong hai tháng qua, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã cắt giảm sản lượng khai thác dầu để đẩy giá lên cao.