Trái ngược hoàn toàn với những người ủng hộ ông Trump, những người ủng hộ bà Clinton tỏ rõ sự thất vọng qua những khuôn mặt buồn bã, khóc lóc nức nở.