Khối kinh tế: MS A/34 - Thái Doãn Huy: Nam (1985), TNĐH ngành kế hoạch - phát triển, tin VP, tiếng Anh A. Tìm việc KD, NCTT, lương 3 triệu đồng/tháng.