Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam với báo giới xung quanh việc người nước ngoài mua bán nhà ở Việt Nam...