Trước khi làm nên những điều lớn lao, người được bầu làm tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ phải đối mặt và đưa nước Mỹ vượt qua những thách thức cũ.

Nguoi moi, thach thuc cu - Anh 1

Tổng thống mới của nước Mỹ phải xử lý tiếp những vấn đề còn dang dở về đối nội lẫn đối ngoại

Mỹ có tổng thống mới, chấm dứt một trong những cuộc vận động tranh cử khó lường nhất, biến động nhất và cũng nhiều bi hài nhất lịch sử nước này. Trước khi làm nên những điều lớn lao, chủ nhân mới của Nhà Trắng sẽ phải đối mặt và đưa nước Mỹ vượt qua những thách thức cũ.

Chính trường và nội bộ xã hội chưa khi nào bị phân hóa sâu sắc bởi bầu cử tổng thống như năm nay. Phe thắng và phía thua sẽ tiếp tục cuộc sống mái với nội dung và phương cách khác. Trong thời gian không ngắn ở phía trước, nước Mỹ sẽ phải bận rộn với chính mình trong khi chưa có ai thể hiện một cách thuyết phục khả năng lẫn bản lĩnh lãnh đạo để đưa đất nước vượt qua chia rẽ, giận dữ, thất vọng và sợ hãi mà cuộc vận động tranh cử đã mang lại.

Nước Mỹ đứng trước nhu cầu cấp thiết về những thay đổi trong hệ thống chính trị như cải cách sự phân quyền giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp, cải cách đảng phái chính trị, cải cách hệ thống bầu cử... Tổng thống mới của nước Mỹ phải xử lý tiếp những vấn đề còn dang dở về đối nội lẫn đối ngoại.

Đó là phân biệt sắc tộc và kỳ thị, cải cách chăm sóc y tế và nhập cư. Đó là vấn đề phân biệt giàu nghèo ngày càng trầm trọng và sự bất bình của người dân với giới chính trị. Đó là những vấn đề đối ngoại và an ninh như cuộc chiến tranh ở Syria và Iraq, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, quan hệ với Nga và Trung Quốc... Người mới sẽ cần không phải ít thời gian để giải quyết những bài toán cũ này.

La Phù